O NAS

Możliwość swobodnego prowadzenia zagranicznej działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej, współpraca z partnerami zagranicznymi czy zdobywanie wpływów na rynkach europejskich przynosi zagranicznym podmiotom gospodarczym wiele korzyści. Zainteresowany podmiot, chcąc rozpocząć działalność za granicą potrzebuje wsparcia kogoś, kto pomoże mu znaleźć odpowiednich partnerów, zaznajomić się ze zróżnicowanymi realiami prawnymi, podatkowymi, ekonomicznymi oraz zwyczajami panującymi w danym kraju.

Instytut ds. współpracy transgranicznej z.s.

założony został właśnie w celu wsparcia działalności polskich podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i społecznych w Czeskiej Republice i przeciwnie – czeskich podmiotów gospodarczych w Polsce. Nasz instytut pomaga polskim i czeskim podmiotom, organizacjom i instytucjom w nawiązywaniu kontaktów transgranicznych, pozyskiwaniu partnerów zagranicznych, organizowaniu wspólnych imprez i w podbijaniu rynków zagranicznych. Naszym celem jest także pogłębianie świadomości polskich i czeskich biznesmenów w dziedzinach prawnych, podatkowych i ekonomicznych danego kraju. Pomagamy zainteresowanym firmom unikać zbędnego ryzyka i problemów, a jeśli one wystąpią, pomagamy w ich rozwiązaniu i minimalizowaniu ich konsekwencji.

Naszą czynność realizujemy na terenie Polski i Czeskiej Republiki w formie organizowania wspólnych tematycznych spotkań transgranicznych, imprez kulturalnych i sportowych, szkoleń „na żywo“ oraz online oraz doradztwa indywidualnego online.

Członkami naszego instytutu są czołowi eksperci w dziedzinach prawa, podatków czy ekonomiki (np. biegli sądowi w zakresie prawa i ekonomii, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, ale też doświadczeni biznesmeni, osobistości z dziedziny kultury i sztuki, oświaty, sportu itp.)

Ważne! Jesteśmy instytucją dwujęzyczną – mówimy i piszemy w obu językach – po polsku lub po czesku.

Nasz instytut stara się w ramach swej działalności nie tylko pomagać, ale też pokazywać, jak żyje się za granicą. Próbujemy zaznajamiać naszych klientów z historią danego narodu, kulturą, tradycjami, atmosferą, pięknem przyrody. Zapraszamy do współpracy!

Centrum Informacyjne i Doradcze RC – RP (CID)

Projekt współpracy pomiędzy instytucjami, społecznościami i podmiotami gospodarczymi w regionie przygranicznym Śląska Cieszyńskiego.

www.pic-cid.eu