Dlaczego do nas dołączyć

Uczestnictwo w ciekawych imprezach i spotkaniach, szkoleniach.
Nawiązywanie nowych kontaktów
Zdobywanie nowych doświadczeń
Dostęp do aktualnych informacji w dziedzinie biznesu, prawa i podatków
Wysoka renoma
Wsparcie biznesu transgranicznego
Reklama firmy za granicą
Jak do nas dołączyć?

Członkiem naszego zrzeszenia może stać się osoba prawna lub fizyczna, podmiot gospodarczy, organizacja społeczna, kulturalna, oświatowa czy sportowa, która rozwija się albo ma zamiar rozwijać swoją działalność zagraniczną na terenie Czeskiej Republiki czy Polski. Jakie podjąć kroki, by do nas dołączyć? Konieczne jest:

 1. wypełnienie formularza ZGŁOSZENIA
 2. doręczenie pisemnego zgłoszenia, podpisane przez osobą uprawnioną, która reprezentuje dany podmiot mailowo na adres , albo za pośrednictwem poczty pod adres:
  Institut přeshraniční spolupráce z.s.
  Ul. Křížkovského 617/10
  712 00 Ostrava – Muglinov
  Czechy
 3. uprawnieni członkowie zrzeszenia podejmą decyzje o przyjęciu zgłoszenia nowego członka, następnie wydadzą uchwałę o przyjęciu nowego członka zrzeszenia i poinformują go o akceptacji członkostwa łącznie z informacją o sposobie wniesienia opłaty członkowskiej

Opłata członkowska wynosi 1 500 CZK (ok. 250 PLN) za rok 2021.

Formularz zgłoszenia

Opłata członkowska wynosi 1 500 CZK (ok. 250 PLN) za rok 2021.

  ZARZĄD

  W skład zarządu wchodzą:

  JUDr. Wiesław Firla

  prezes zarządu

  Inż. Ivo Barteček

  z-ca prezesa zarządu

  Mgr. Inż. Krzysztof Dybiec

  z-ca prezesa zarządu

  JUDr. Marian Štetina

  członek zarządu

  Mgr. Tomáš Ondruch

  członek zarządu