Pomoc prawna w Republice Czeskiej

Prowadzenie firmy w Czeskiej Republice może przynieść wiele korzyści. Podstawą sukcesu jest m.in. właściwa orientacja w systemie prawnym i podatkowym, pełnienie wszystkich obowiązków, dotrzymywanie przepisów prawnych itp. Nie można liczyć na to, że wystarczy działać tak samo, jak we własnym kraju. Takie podejście może przysporzyć wielu kłopotów, dlatego jednym z zadań naszego instytutu jest poszerzaniem świadomości prawnej pośród przedsiębiorców firm polskich, działających czy pragnących rozpocząć swoją działalność na terenie Republiki Czeskiej.

Nasz instytut regularnie organizuje spotkania dla polskich biznesmenów, szkolenia online oraz prowadzi centrum doradztwa prawnego, dzięki temu polscy biznesmeni mają wyjątkowe okazje zaznajomienia się z czeskim systemem prawnym i podatkowym, nie tylko w zakresie ogólnym, ale też konsultować się w zakresie konkretnych spraw i nurtujących ich zagadnień. Dla załatwienia konkretnych spraw pomoc specjalistów często okazuje się niezastąpiona, choćby przy założeniu spółki handlowej, oddziału polskiej spółki, działalności jednoosobowej, funduszu powierniczego, obsłudze prawnej tych podmiotów, kupnie czeskiej nieruchomości, windykacji należności, przygotowaniu analiz prawnych, wewnętrznych przepisów firmy, załatwianiu wykroczeń czy innych problemów w transporcie, ale też w związku z reprezentacją prawną w sądach, przed innymi organami państwowymi, reprezentacją klienta w rokowaniach biznesowych czy też przy znalezieniu partnerów biznesowych.

W razie zainteresowania pomożemy Państwu znaleźć polskojęzyczną pomoc z obsługą prawną firm polskich, z przygotowaniem czy zweryfikowaniem potrzebnych umów albo innych dokumentów prawnych, profesjonalnych analiz, dotyczących zagadnień prawa czeskiego, reprezentacją firmy w sądach i innych urzędach, przy negocjacjach z pracownikami, partnerami czy przeciwnikami firmy itp.

Jeżeli potrzebują Państwo polskojęzycznej pomocy prawnej prosimy zwrócić się do nas. Wystarczy zadzwonić albo napisać e-mail w języku polskim. Możemy się spotkać w naszych biurach w Ostrawie w Pradze czy nawet w Warszawie albo we Wrocławiu. Możemy też wszystko załatwić online, na odległość, bez konieczności przyjazdu do Czeskiej Republiki. Znajdziemy dla Was najlepsze rozwiązanie.

Windykacja należności – egzekwowanie roszczeń

Płacenie należności za zakupione towary czy usługi mogłoby sią wydawać rzeczą oczywistą. Niestety, realia w Czeskie Republice bywają inne niż w Polsce, choćby w zakresie procesów windykacyjnych. Może to przysporzyć polskiej firmie wiele kłopotów.

Co zatem zrobić, by zminimalizować ryzyko nie odzyskania pieniędzy za świadczone usługi czy sprzedane towary?

Wskazane jest, by już przy nawiązaniu stosunków handlowych z nowym partnerem sprawdzić jego kondycję finansową. Podstawowe informacje można sprawdzić samemu, np. w Internecie – czy nie pojawiają sią notatki na temat niesolidności partnera, czy ma on swoje strony internetowe, czy podane kontakty odpowiadają kontaktom ogólnie dostępnym, itp. Działania te nie muszą jednak przynieść potrzebnych rezultatów. Wówczas można poprosić o informacje od osób trzecich. Wiemy, gdzie znaleźć specjalistów ds. windykacji, gdzie sprawdzić rating firm, tj. czy dana firma zalega z płaceniem podatków lub innych składek, czy prowadzone są przeciw firmie egzekucje, sprawy sądowe, czy firma jest właścicielem nieruchomości itp. W ten sposób można uzyskać wiele cennych informacji o kondycji czeskiego partnera, jeszcze przed rozpoczęciem z nim współpracy.

Możemy też podać Państwu bardzo cenne wskazówki, dotyczące zawierania umów, pozyskiwania właściwych dokumentów, które mogą okazać się bardzo przydatne w chwili, kiedy powstanie problem z dłużnikiem. Nigdy nie można zlekceważyć udokumentowania dostaw towarów czy świadczenia usług. Właściwie przygotowane umów, dokumentów potwierdzających dostawę czy realizację świadczeń, uzgodnienie sposobu płacenia ceny, reklamacji itp. może okazać się zasadniczym punktem w procesie ewentualnego egzekwowania roszczeń. Na początku niestety mało kto uświadamia sobie, że minimalnym wysiłkiem można znacznie przyśpieszyć, uprościć i zasadniczo obniżyć koszty całego procesu windykacji. Czasami wystarczy niewiele (np. kilka drobnych zmian w akceptacji zamówienia, dodanie klauzuli o arbitraży, kary umowne, klauzula przejścia własności towaru, akt notarialny z klauzulą wykonalności itp.), by przyśpieszyć lub ułatwić poźniejszy proces windykacyjny.

U nas znajdą Państwo informacje, co zrobić, jeśli pojawi się problem, czy zachodzi potrzeba prowadzenia postępowania polubownego, wniesienia sprawy do sądu, na policję czy do arbitra, zagajenia postępowania upadłościowego albo wszczęcia egzekucji. Także na tym etapie trzeba dobrze rozważyć, którą drogą trzeba wybrać, by najszybciej i najtaniej uzyskać tytuł egzekucyjny.

Reprezentacja w sądach i w urzędach

Wsparcie zagranicznego klienta w sądzie to sprawa niebędna przede wszystkim ze wzglądu na barierą językowę oraz nieznajomość przepisów prawnych obcokrajowca. W wielu wypadkach wygranie sprawy może wydawać się w 100% pewne, a w rzeczywistości wynik może okazać się zupełnie inny od oczekiwanego. W czeskim prawie nawet drobiazg może mieć dla obcokrajowca fatalne następstwa procesowe.

Typowym przykładem może być np. niedotrzymywanie niektórych zasad prawa procesowego. Zlekceważenie zasady koncentracji postępowania cywilnego w wypadku aktywnej obrony drugiej strony może w końcowym etapie oznaczać przegraną sprawy, która dla strony czeskiej jest nie do przegrania. Duży kłopot może sprawić bariera językowa. Nie można liczyć na to, że sąd będzie pobłażliwy tylko dlatego, że jedną ze stron będzie obcokrajowiec. Nawet drobne rozbieżności w zrozumieniu tekstu czy słowa mówionego może spowodować duży problem. Za granicą warto zainwestować w pomoc adwokata polskojęzycznego. Zwłaszcza, że w wypadku wygranej sprawy, sąd zobowiązuje drugą stronę do zapłacenia kosztów tej prowadzenia. Nie mówiąc o tym, że dzięki reprezentacji klienta przez adwokata klient zaoszczędza wiele czasu i pieniędzy. Nie musi przyjeżdżać na spotkanie z adwokatem ani na rozprawę do sądu. Większość spraw załatwi zdalnie wprost z Polski.

Opłata sądowa w Republice Czeskiej wynosi w wypadku wydania elektronicznego nakazu zapłaty 4% z zasądzonej kwoty.