Nieruchomości w Republice Czeskiej

Czołowi ekonomowie twierdzą, że obecna sytuacja sprzyja lokowaniu kapitału w nieruchomości inwestycyjne. Unijne podmioty gospodarcze ani obywatele UE nie mają żadnych ograniczeń
przy zakupie nieruchomości w Republice Czeskiej.

 

Obecnie można zaobserwować duże zainteresowanie Polaków kupnem domów, mieszkań, gruntów rolnych, lasów czy działek budowlanych, magazynów czy innych nieruchomości w Republice Czeskiej. Obecnie takiego zainteresowania nie przejawiają Czesi na terenach polskich.

Własność nieruchomości w Republice Czeskiej nabywa się na mocy podpisania umowy kupna – sprzedaży, następnie wpisania jej do ksiąg wieczystych (katastr nemovitostí). Do podpisania umowy potrzebne są pełne dane osobowe stron (dowód osobisty lub wypis z KRS). Podpisy stron wymagają uwierzytelnienia. Obecnie przy zakupie nieruchomości nie wymaga się przyjazdu do Republiki Czeskiej osoby, która nieruchomość nabywa. Umowy można podpisać przed notariuszem polskim albo w obecności trzeciej osoby upoważnionej do podpisania umowy. Opłata za wpis do ksiąg wieczystych wynosi 2000 koron (ok. 335 zł). Ceny za przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów zaczynają się od 900 zł bez VAT. Cena końcowa uzależniona jest od rodzaju nieruchomości, jej wartości oraz zakresu świadczonych usług.

W razie zainteresowania uzyskaniem nieruchomości na terenie Republiki Czeskiej można się do nas zwrócić.

Polecimy Państwu najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.

Szczegóły dotyczące nabywania nieruchomości można znaleźć w tym miejscu.